Bài 24: Hô hấp tế bào( tiếp theo) ( Nâng cao)

Bài 1.

Phân biệt đường phân và chu trình Crep với chuỗi chuyển êlectron hô hấp về mặt năng lượng ATP. Em đã phát hiện ra “điều bí mật” trong mục “Em có biết” ở bài 21 chưa ?

Giải

Phân biệt đường phân với chu trình Crep và chuỗi hô hấp về mặt lượng :

– Quá trình đường phân tạo ra 4 ATP, nhưng sử dụng mất 2 ATP còn lại 2 ATP.

– Chu trình Crep tạo ra 2 ATP.

– Chuỗi hô hấp tạo ra 34 ATP.

Năng lượng trong các chất hữu cơ được giải phóng dần dần qua nhiều phản ứng enzim mà không phải là sự “đốt cháy” để giải phóng ồ ạt ngay tức thì.

——————————————————

Bài 2.

Giải thích tại sao tế bào cơ nếu co liên tục thì sẽ “mỏi” và không thể tiếp tục co được nữa ?

Giải

Tế bào co cơ liên tục thì sẽ “mỏi” và không thể tiếp tục co được nữa là vì tế bào đã sử dụng hết ôxi mà không được cung cấp kịp nên tế bào bị bắt buộc chuyển sang hô hấp kị khí để tạo ATP (nhưng chỉ tạo được rất ít) cho hoạt động co cơ. Chính axit lactic sản phẩm của hô hấp kị khí) là nguyên nhân làm tế bào không tiếp tục co được nữa.

———————————————–

Bài 3.

Chọn phương án đúng. Trong quá trình phân giải glucôzơ, giai đoạn nào sau đây sản xuất ra hầu hết các phân tử ATP ?

a) Chu trình Crep

b) Chuỗi chuyền êlectron hô hấp

c) Đường phân

Giải

Đáp án: b) Chuỗi chuyền êlectron hô hấp.

The post Bài 24: Hô hấp tế bào( tiếp theo) ( Nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap