Bài 25: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp( Nâng cao)

Bài 1.

Hoá tổng hợp là gì ? Viết phương trình tổng quát về hoá tổng hợp.

Giải

Hoá tổng hợp là con đường đồng hoá CO2 nhờ năng lượng của các phản ứng ôxi hoá để tổng hợp các chất hữu cơ đặc trưng cho cơ thể.

Phương trình tổng quát của hóa tổng hợp :

A (chất vô cơ) + O2 → AO2 + năng lượng

CO2 + RH2 + năng lượng → chất hữu cơ

(RH2 là chất cho hiđrô, năng lượng do các phản ứng ôxi hoá khử tạo ra).

————————————————–

Bài 2.

Điểm khác nhau trong con đường tổng hợp chất hữu cơ ở các nhóm vi khuẩn hoá tổng hợp là gì ?

Giải

Điểm khác nhau chủ yếu trong con đường tổng hợp chất hữu cơ ở các nhóm vi khuẩn hoá tổng hợp là chúng sử dụng các chất cho hiđrô khác nhau :

– Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp chất chứa lưu huỳnh có khả năng ôxi hoá H2S để lấy một phần năng lượng.

– Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp chất chứa nitơ có khả năng ôxi hoá NH3 thành axit nitơ để lấy một phần năng lượng.

– Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp chất chứa sắt có khả năng ôxi hoá sắt hoá trị 2 thành sắt hoá trị 3 để lấy một phần năng lượng.

– Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ hiđrô có khả năng ôxi hoá hiđrô phân tử để lấy một phần năng lượng.

—————————————————–

Bài 3.

Quang hợp là gì ? Viết phương trình tổng quát của quang hợp.

Giải

Quang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CO2 và H2O) nhờ năng lượng ánh sáng do các sắc tố quang hợp hấp thu được chuyển hoá và tích luỹ ở dạng năng lượng hoá học tiềm tàng trong các hợp chất hữu cơ của tế bào.

Phương trình tổng quát của quang hợp :

(C{O_2} + 2{H_2}Omathrel{mathop{kern0ptlongrightarrow}
limits_text{lục lạp}^text{ánh sáng}} {(C{H_2}O)_n} + {H_2}O + {O_2}) Cacbonhiđrat

———————————————-

Bài 4.

Thế nào là sắc tố quang hợp ? Tại sao mỗi cơ thể quang hợp lại có nhiều loại sắc tố quang hợp khác nhau mà không phải chỉ có một loại duy nhất ?

Giải

Sắc tố quang hợp có vai trò quan trọng trong quá trình quang hợp. Do thành phần quang phổ của ánh sáng (đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím) với những bước sóng khác nhau, nên các cơ thể quang hợp có nhiều loại sắc tố khác nhau để hấp thụ tốt nhất năng lượng ánh sáng.

The post Bài 25: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp( Nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap