Bài 3. Luyện tập – VBT Toán 3

1. Đặt tính rồi tính . Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 – Bài 3. Luyện tập

1. Đặt tính rồi tính:

a. 432 + 205

617 + 352

52 + 714

b. 547 – 243

666 – 333

482 – 71

2. Tìm x:

a. x – 322 = 415

b. 204 + x = 355

3. Khối lớp Một và khối lớp Hai có tất cả 468 học sinh, trong đó khối lớp Một có 260 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh ?

4. Xếp 4 hình tam giác thành hình con cá (xem hình vẽ) :

Bài giải

1. 

2.

a.

(eqalign{
& x – 322 = 415 cr
& x = 415 + 322 cr
& x = 737 cr})

b.

(eqalign{
& 204 + x = 355 cr
& x = 355 – 204 cr
& x = 151 cr})

3.

Tóm tắt

Khối lớp Một và Hai có : 468 học sinh

Khối lớp Một có : 260 học sinh

Khối lớp Hai có : … học sinh ?

Bài giải

Số học sinh khối lớp Hai là :

468 – 260 = 208 (học sinh)

Đáp số : 208 học sinh

4.

The post Bài 3. Luyện tập – VBT Toán 3 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap