Bài 3 trang 4 SGK Toán 5, Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1:…

Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1. Bài 3 trang 4 SGK Toán 5 – Ôn tập: Khái niệm về phân số.

Bài 3. Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1:

32; 105; 1000.

Hướng dẫn giải:

32 = (frac {32}{1});    105 = (frac {105}{1});      1000 = (frac {1000}{1}).

Goc hoc tap