Bài 3 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao, Chứng minh rằng nếu khối đa diện có các mặt là tam giác và mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba cạnh thì đó …

Chứng minh rằng nếu khối đa diện có các mặt là tam giác và mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba cạnh thì đó là khối tứ diện.. Bài 3 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao – Bài 1. Khái niệm về khối đa diện

Bài 3. Chứng minh rằng nếu khối đa diện có các mặt là tam giác và mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba cạnh thì đó là khối tứ diện.

Giải

 

Gọi (A) là một đỉnh của khối tứ diện. Theo giả thiết đỉnh (A) là đỉnh chung của (3) cạnh, ta gọi (3) cạnh đó là (AB, AC, AD). Cạnh (AB) phải là cạnh chung của hai mặt tam giác, đó là hai mặt (ABC) và (ABD) (Vì qua đỉnh (A) chỉ có (3) cạnh). Tương tự, ta có các mặt tam giác (ACD) và (BCD). Vậy khối đa diện đó chính là khối tứ diện (ABCD).

Goc hoc tap