Bài 34: Sự từ hóa các chất sắt từ( nâng cao)

Câu C1 trang 168 SGK  

Người ta luôn khuyên không nên để băng ghi âm ở gần nguồn từ trường mạnh. Hãy giải thích tại sao.

Giải

Băng ghi âm gọi là băng từ có phủ một lớp bột sắt từ, khi đặt băng ghi âm ở gần nguồn từ trường mạnh thì lớp bột sắt từ sẽ bị từ hoá gây nhiễu cho việc ghi âm sau này và do đó chất lượng âm thanh khi đọc không được rõ ràng.

——————————————————

Bài 1 trang 169 SGK  

Chọn phát biểu sai.

A. Khi ngắt dòng diện trong cuộn dây của nam châm điện thì từ tính của lõi sắt mất rất nhanh.

B. Sắt có từ tính mạnh là vì trong sắt có những miền từ hoá tự nhiên.

C. Trong thiên nhiên có rất nhiều nguyên tố hoá học thuộc loại chất sắt từ.

D. Chu trình từ trễ chứng tỏ rằng sự từ hoá của sắt phụ thuộc một cách phức tạp vào từ trường gây ra sự từ hoá.

Giải

Chọn C

Trong thiên nhiên có một số rất ít nguyên tố hoá học thuộc loại chất sắt từ

The post Bài 34: Sự từ hóa các chất sắt từ( nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap