Bài 35: Từ trường trái đất( nâng cao)

Bài 1 trang 172 SGK  

Chọn những thuật ngữ thích hợp trong bài học điền vào chỗ trống trong các câu sau để được phát biểu đúng.

A. Góc hợp bởi kim la bàn từ thiên và kinh tuyến địa lí gọi là…

B. Góc hợp bởi kim la bàn từ khuynh và mặt phẳng nằm ngang gọi là…

C. Người ta quy ước… ứng với trường hợp cực Bắc của kim la bàn từ thiên lệch về phía Đông (so với kinh tuyến địa lí).

D. Người ta quy ước… ứng với trường hợp cực Bắc của kim la bàn từ khuynh nằm ở phía trên mặt phẳng nằm ngang.

Giải

A. độ từ thiên.                                              

B. độ từ khuynh.

C. độ từ thiên dương.                                   

D. độ từ khuynh âm.

The post Bài 35: Từ trường trái đất( nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap