Bài 37: Thực hành xác định thành phần nằm ngang của từ trường trái đất( nâng cao)

Bài 1 trang 181 SGK  

Chọn câu đúng.

Trong thí nghiệm ở bài học, trước khi cho dòng điện vào cuộn dây nhất thiết phải điều chỉnh vị trí của kim nam châm

A. vuông góc với mặt phẳng cuộn dây.

B. song song với mặt phẳng cuộn dây.

C. lệch 45° so với mặt phẳng cuộn dây.

D. tuỳ ý so với mặt phẳng cuộn dây.

Giải

B là câu đúng.

Ta cần điều chính la bàn tang sao cho mật thước đo thật sự nằm ngang, kim nam châm song song với mặt phẳng cuộn dây (chưa có dòng điện), khi đó kim chỉ thị chí số 0 và giữ nguyên vị trí la bàn trong suốt quá trình thí nghiệm.

The post Bài 37: Thực hành xác định thành phần nằm ngang của từ trường trái đất( nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap