Bài 4: Mô – Sinh 8

Bài 4: Mô

Bài 4: Mô

Bài 1 (trang 17 sgk Sinh học 8) :Phân biệt mô biểu bì và mô liên kết về vị của chúng trong cơ thể và sắp xếp tế bào trong hai loại mô đó

.Lời giải:

Các loại mô Vị trí Cấu tạo Chức năng
Mô biểu bì Bao bọc phần ngoài cơ thể, lót trong các ống nội quan Tế bào xếp xít nhau Bảo vệ, hấp thụ, tiết
Mô liên kết Ở dưới lớp da, gân, dây chằng, sụn, xương Tế bào nằm trong chất cơ bản Nâng đỡ; máu vận chuyển các chất.

Bài 2 (trang 17 sgk Sinh học 8) :Cơ vân, cơ trơn, cơ tim có gì khác nhau về đặc điểm cấu tạo, sự phân bố trong cơ thể và khả năng co giãn ?

Lời giải:

  Cơ vân Cơ trơn Cơ tim
Số nhân Nhiều nhân Một nhân Nhiều nhân
Vị trí nhân Ở phía ngoài sát tràng Ở giữa Ở giữa
Có vân ngang không Không

Bài 3 (trang 17 sgk Sinh học 8) : Phân biệt 4 loại mô theo mẫu ở bảng sau :

  Mô biểu bì Mô liên kết Mô cơ Mô thần kinh
Đặc điểm cấu tạo        
Chức năng        

Lời giải:

  Mô biểu bì Mô liên kết Mô cơ Mô thần kinh
Đặc điểm cấu tạo Tế bào xếp xít nhau Tế bào nằm trong chất cơ bản Tế bào dày, xếp thành lớp, thành bó Nơron có thân nối với sợi trục và các sợi nhánh
Chức năng Bảo vệ, hấp thụ, tiết Nâng đỡ (máu vận chuyển các chất) Co dãn tạo nên sự vận động của các cơ quan và vận động của cơ thể

– Tiếp nhận kích thích

– Dẫn truyền xung thần kinh

– Xử lí thông tin

– Điều hòa hoạt động các cơ quan

Bài 4 (trang 17 sgk Sinh học 8) :Em hãy xác định trên chiếc chân giò lợn có những loại mô nào.

Lời giải:

Chân giò lợn gồm :

– Mô biểu bì (da) ;

– Mô liên kết : mô sụn, mô xương, mô mỡ, mô sợi, mô máu ;

– Mô cơ vân ;

– Mô thần kinh.

The post Bài 4: Mô – Sinh 8 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap