Bài 4 trang 4 SGK Toán 5, Viết số thích hợp vào ô trống:…

Viết số thích hợp vào ô trống. Bài 4 trang 4 SGK Toán 5 – Ôn tập: Khái niệm về phân số.

Bài 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

a) 1 = (frac {6}{square });              b) 0 = (frac {square }{5}).

Hướng dẫn giải:

a) 1 = ;         b) 0 = .

Goc hoc tap