Bài 41: Tia X. Thuyết điện từ ánh sáng, thang sóng điện từ( nâng cao)

Câu C1 trang 211 SGK 

So sánh khả năng đâm xuyên của tia tử ngoại và tia X. Nêu nhận xét.

Giải

Tia tử ngoại có bước sóng ngắn, tác dụng đâm xuyên rất yếu, trong khi đó tia X có bước sóng rất ngắn nên tác dụng đâm xuyên lớn hơn rất nhiều.

——————————————————-

Câu C2 trang 211 SGK 

Theo bạn, có nên để cho tia X tác dụng lâu lên cơ thể bạn không?

Giải

Khi tia X tác dụng lâu lên cơ thể thì tác dụng sinh lí của tia X sẽ làm huỷ tế bào, nhất là các hồng huyết cầu. Do đó chỉ được xin phép chiếu điện, chụp điện dùng tia X khi có ý kiến của bác sĩ chuyên môn.

——————————————————-

Bài 1 trang 213 SGK  

Tia Rơn – ghen, hay tia X, là sóng điện từ có bước sóng

A. Lớn hơn tia hồng ngoại.

B. Nhỏ hơn tia tử ngoại.

C. Nhỏ quá, không đo được.

D. Không đo được, vì nó không gây ra hiện tượng giao thoa.

Giải

Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.

Chọn đáp án B

——————————————————-

Bài 2 trang 213 SGK 

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Tính chất quan trọng nhất của tia X, phân biệt nó với các bức xạ điện từ khác (không kể tia gamma) là

A. Tác dụng mạnh lên kính ảnh.

B. Khả năng ion hoá các chất khí.

C. Tác dụng làm phát quang nhiều chất.

D. Khả năng đâm xuyên vải, gỗ, giấy…

Giải

Tính chất quan trọng nhất của tia X là khả năng đâm xuyên qua vải, gỗ, giấy…

 Chọn đáp án D.

The post Bài 41: Tia X. Thuyết điện từ ánh sáng, thang sóng điện từ( nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap