Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật( nâng cao)

Bài 1.

Thế nào là sinh sản hữu tính? Sự khác nhau giữa sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính?

Giải

* Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới có sự tham gia của 2 giao tử đực và cái, hình thức này luôn kèm theo sự tổ hợp vật chất di truyền.

* Sự khác nhau giữa sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính:

– Sinh sản vô tính không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái; sinh sản hữu tính có sự tham gia của giao tử đực và giao tử cái.

– Sinh sản vô tính không có sự tổ hợp vật chất di truyền; sinh sản hữu tính luôn kèm theo sự tổ hợp vật chất di truyền.

– Sinh sản hữu tính tiến hóa hơn sinh sản vô tính.

————————————————————-

Bài 2.

Thế nào là sự thụ tinh? Bản chất của sự thụ tinh?

Giải

* Sự thụ tinh là sự kết hợp của giao tử đực cái hình thành hợp tử.

* Bản chất của sự thụ tinh là sự tổ hợp vật chất di truyền của giao tử đực và giao tử cái hình thành hợp tử.

——————————————————-

Bài 3.

Vì sao sinh sản hữu tính tiến hóa hơn sinh sản vô tính?

Giải

Sinh sản vô tính không có sự tổ hợp vật chất di truyền, sinh sản hữu tính luôn kèm theo sự tổ hợp vật chất di truyền. Do có, có sự tổ hợp lại vật chất di truyền tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở cá thể con, cá thể con mang đặc điểm di truyền phong phú của bố và mẹ có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện môi trường sống thay đổi nên hình thức sinh sản hữu tính ưu việt hơn so với hình thức sinh sản vô tính.

———————————————————————–

Bài 4.

Vì sao giao phối tiến hóa hơn tự phối?

Giải

Giao phối tiến hóa hơn tự phối vì:

Giao phối mới có sự kết hợp giữa 2 loại giao tử ở 2 cá thể khác nhau, một cá thể sinh sản ra tinh trùng, một cá thể sinh sản ra trứng, rồi hai loại giao tử đực và cái này thụ tinh với nhau để hình thành cơ thể mới, có sự tổ hợp vật chất di truyền tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở cá thể con, nên cá thể con có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện môi trường sống thay đổi tốt hơn tự phối.

——————————————————

Bài 5.

Vì sao đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng?

Giải

Đẻ con tiến hóa hơn đẻ trứng vì: phôi được nuôi dưỡng, bảo vệ trong cơ thể mẹ, bảo đảm cho sự sống sót và phát triển tốt hơn đẻ trứng.

———————————————————

Bài 6.

Hãy nêu một số hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính và giải thích.

Giải

Một số hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính:

*  Về các phương thức thụ tinh: từ tiếp hợp đến tự phối (tự thụ tinh) đến giao phối (thụ tinh chéo).

*  Về các hình thức sinh sản: đẻ trứng đến đẻ trứng thai đến đẻ con.

———————————————-

Bài 7.

Trong quá trình tiến hóa, động vật chuyển từ đời sống dưới nước lên trên cạn sẽ gặp những trở ngại gì liên quan đến sinh sản? Những trở ngại đó đã được khắc phục như thế nào?

Giải

* Thụ tinh ngoài không thực hiện được vì không có môi trường nước.

* Trứng đẻ ra sẽ bị khô và dễ bị các tác nhân khác làm hỏng như nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, ánh sáng mặt trời mạnh, vi khuẩn xâm nhập…

Khắc phục: Thụ tinh trong. Đẻ trứng có vỏ bọc dày hoặc phôi thai phát triển trong cơ thể mẹ.

The post Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật( nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap