Tóm tắt lý thuyết 1. Dụng cụ (Cho mỗi nhóm học sinh) Một thấu kính hội tụ có tiêu cự cần đo. Một vật sáng có hình dạng chữ F. Một màn ảnh. Một giá quang học thẳng trên có các giá đỡ vật, thấu kính và màn ảnh. Vị trí vật, thấu kính và… Read more about Bài 46: Thực hành Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

The post Bài 46: Thực hành Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ appeared first on Học giải.

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]Source link