Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái họcTóm tắt lý thuyết   1. Phần tiến hoá a. Bằng chứng và cơ chế tiến hoá Các học thuyết tiến hoá: Học thuyết Lamac Học thuyết Đacuyn Thuyết tiến hóa hiện đại Nguyên nhân tiến hóa  Do tác dụng của ngoại cảnh và tập quán hoạt động Chọn lọc tự nhiên thông qua đặc tính… Read more about Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

The post Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học appeared first on Học giải.

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]Source link

Leave a Comment