Bài 48: Ôn tập chương II, III, IV ( Sinh học 11 nâng cao)

Bài 1.

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.1:

Cảm ứng ở thực vật.

TT

Vấn đề

Hướng động

Ứng động

1

Khái niệm

   

2

Phân loại

   

Giải

Vận động và cảm ứng ở thực vật.

TT

Vấn đề

Hướng động

Ứng động

1

Khái niệm

Là sự vận động của cây về phía tác nhân kích thích của môi trường

Là vận động của cây dưới ảnh hưởng của các tác nhân môi trường từ mọi phía lên cơ thể

2

Phân loại

– Hướng đất

– Hướng sáng

– Hướng nước

– Hướng hóa

– Vận động theo sự trương nước: cây trinh nữ, cây ăn sâu bọ.

– Vận động theo đồng hồ sinh học: tạo giàn, nở hoa, thức ngủ

—————————————————-

Bài 2.

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.4:

Cảm ứng ở động vật.

TT

Các nhóm động vật

Tổ chức thần kinh

Mức độ cảm ứng

1

Ruột khoang

   

2

Đối xứng hai bên (giun sán)

   

3 *

Thân mềm, giáp xác, sâu bọ

   

4

Động vật có xương sống

   

Giải

Cảm ứng ở động vật

TT

Các nhóm động vật

Tổ chức thần kinh

Mức độ cảm ứng

1

Ruột khoang

Hệ thần kinh lưới

Mức độ: phản ứng toàn thân không chính xác.

2

Đối xứng hai bên (giun sán)

Chuỗi hạch thần kinh bụng

Mức độ: Phản ứng cục bộ và đơn giản.

 3

Thân mềm, giáp xác, sâu bọ

Hệ thần kinh dạng hạch (hạch não, ngực, bụng)

Mức độ: phản ứng tương đối phức tạp và khá chính xác.

4

Động vật có xương sống

 Hệ thần kinh hình ống

Mức độ nhiều: phản xạ phức tạp và chính xác.

————————————————————

Bài 3.

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.3:

Điện sinh học và dẫn truyền xung.

TT

 

Nội dung

1

Điện thế nghỉ (điện tĩnh)

 

2

Điện thế động (điện động)

 

3

Truyền xung trong sợi thần kinh

 

4

Truyền xung trong cung phản xạ

 

Giải

Điện sinh học và dẫn truyền xung.

TT

Các vấn đề

Nội dung

1

Điện thế nghỉ

Điện thế nghỉ (còn gọi là điện tĩnh hay điện màng) là hiệu điện thế giữa trong và ngoài màng của nơron. Trong trạng thái không bị kích thích, điện thế này có được là do sự phân bố không đồng đều các ion giữa bên trong và bên ngoài màng do tính thấm có chọn lọc của màng sinh chất.

2

Điện thế động

Điện thế hoạt động (hay còn gọi là điện động) là sự thay đổi hiệu điện thế giữa bên trong và bên ngoài màng khi nơron bị kích thích, đã làm thay đổi tính thấm của màng gây nên khử cực, đảo cực và tái phân cực để trở về điện tĩnh.

3

Truyền xung trong sợi thần kinh

Hưng phấn được truyền đi trong sợi thần kinh dưới dạng xung thần kinh theo cả hai chiều (kể từ nơi kích thích).

4

Truyền xung trong cung phản xạ

Trong cung phản xạ, xung thần kinh chỉ được dẫn truyền theo một chiều nhất định từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan đáp ứng nhờ sự có mặt của chúng xináp

——————————————————

Bài 4.

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.4:

Tập tính động vật.

TT

Loại tập tính

Khái niệm

Ví dụ minh hoa

1

Bẩm sinh

   

2

Học được (Thứ sinh)

   

Giải

Tập tính động vật

TT

Loại tập tính

Khái niệm

Ví dụ minh họa

1

Bẩm sinh

Là những tập tính cơ bản của cơ thể động vật mà ngay từ khi sinh ra đã có, mang tính bản năng và di truyền.

Tập tính phóng lưỡi bắt mồi của cóc, tập tính sinh sản ở động vật, tập tính di cư.

2

Thứ sinh

Là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống do học tập hoặc do có sự bàn giao giữa các cá thể cùng loài.

Tập tính tránh mồi khi bị nhầm của cóc, tập tính học tập ở động vật bậc cao và người…

—————————————————————-

Bài 5.

Hãy điền các nội dung phù hợp vào bảng 48.5:

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật.

TT

Vấn đề

Thực vật

Động vật

1

Khái niệm

   

2

Mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển

   

3

Tác động của hoocmôn đến sự sinh trưởng

   

4

Tác động của hoocmôn đến sự phát triển

   

Giải

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật

TT

Vấn đề

Thực vật

Động vật

1

Khái niệm

– Sinh trưởng là quá trình tăng số lượng tế bào làm cây lớn lên, tạo cơ quan dinh dưỡng rễ, thân, lá.

– Phát triển là quá trình biến đổi về chất lượng các cấu trúc và chức năng sinh hóa của tế bào làm cho cây ra hoa, kết quả, tạo hạt.

– Sinh trưởng là sự tăng kích thước cũng như khối lượng cơ thể động vật.

– Phát triển là sự biến đổi theo thời gian về hình thái và sinh lí của các tế bào, mô, cơ quan và cơ thể từ hợp tử thành cơ thể trưởng thành.

2

Mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển

– Sinh trưởng gồm sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.

– Phát triển: biến đổi các cấu trúc và chức năng sinh lí của tế bào xen kẽ với sinh trưởng.

– Sinh trưởng gồm hai loại, sinh trưởng không qua biến thái và sinh trưởng qua biến thái.

– Phát triển gồm hai loại phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái

3

Tác động của hoocmôn đến sự sinh trưởng

– Phitôhoocmôn là chất điều hòa sinh trưởng của thực vật bao gồm hai nhóm: nhóm kích thích sinh trưởng và nhóm kìm hãm sinh trưởng.

– Điều hòa sinh trưởng được thực hiện bởi hoocmôn sinh trưởng (GH) và hoocmôn tirôxin.

4

Tác động của hoocmôn đến sự phát triển

– Phitôhoocmôn là sắc tố enzim có tác dụng điều hòa sự phát triển. Chất này tác động đến sự ra hoa, nảy mầm, tổng hợp sắc tố…

– Đối với loại phát triển biến thái được điều hòa bởi hoocmôn biến thái và lột xác ecđixơn và juvenin.

– Đối với loại phát triển không qua biến thái được điều hòa bởi các hoocmôn sinh dục.

—————————————————————-

Bài 6.

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.6:

Sinh sản ở thực vật và động vật.

TT

Các hình thức sinh sản

Thực vật

Động vật

1

Sinh sản vô tính

   

2

Sinh sản hữu tính

   

Giải

Sinh sản ở thực vật và động vật

TT Các hình thức sinh sản Thực vật Động vật
1 Sinh sản vô tính Là sự hình thành cây mới có đặc tính giống cây mẹ từ một phần của cơ quan sinh dưỡng. Là hình thức sinh sản chỉ cần một cá thể mẹ để tạo ra cá thể con.
2 Sinh sản hữu tính Là hình thức tạo cơ thể mới do có sự thụ tinh của hai giao tử đực và cái. Là hình thức sinh sản tạo cá thể mới nhờ có sự tham gia của giao tử đực và giao tử cái.

hần bài tập trắc nghiệm


Chọn phương án trả lời đúng:

3. Hoocmôn nào trong số các chất dưới đây không cần cho nuôi cấy mô thực vật?

A. Auxin.                                         B. Gibêrelin.

c. Xitôkinin.                                     D. Êtilen.

4. Chu kì kinh nguyệt của người không chịu sự điều hòa của hoocmôn?

A. Ơstrogen.          B. Prôgestêron.

C Ecđixơn.             D. FSH.

5. Hình thức sinh sản vô tính được thể hiện ở cây:

A. Mía.                        B. Ngô.

C. Lạc.                        D. Sắn.

6. Biện pháp tránh thai được áp dụng phổ biến là:

A. Dùng bao cao su.

B. Đặt vòng tránh thai.

C. Xuất tinh ngoài âm đạo.

D. Dùng thuốc tránh thai.

E. Đình sản nam và nữ.

7. Hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là:

A. Cây mới được tạo ra từ một đoạn thân cắm xuống đất.

B. Cây mới được tạo ra từ chồi của cây này ghép lên thân của một cây khác.

C. Cây mới tự mọc lên từ thân bò, thân củ, rễ củ hoặc lá.

D. Cây mới được mọc lên từ những chồi mới trên gốc một cây đã bị chặt.

8. Trong các cây trồng bằng cách giâm, loại cây dễ sống nhất là:

A. Các loại cây ăn quả vì cành của chúng có nhiều chồi.

B. Các loại cây sống ở bùn lầy vì ở môi trường ẩm cành dễ mọc rễ.

C. Các loại cây thân chứa nhiều chất dinh dưỡng hoặc có nhựa mủ là chất dự trữ cho sự ra rễ và mọc chồi như sắn, rau muống, khoai lang, xương rồng.

D. Cả A và B

9. Sự thụ phấn là hiện tượng:

A. Hiện tượng hạt phấn chuyển đến đầu nhụy.

B. Hiện tượng hạt phấn nảy mầm trên đầu nhụy.

C. Hiện tượng tế bào sinh dục đực của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái chứa trong noãn và nhụy hoa.

D. Cả 3 câu đều sai.

10. Hạt được tạo thành do:

A. Hợp tử sau khi thụ tinh.

B. Noãn sau khi được thụ tinh.

C. Bầu của nhụy.

D. Phần còn lại của noãn sau khi thụ tinh.

11. Bộ phận nào của hoa biến đổi thành quả?

A. Nhụy của hoa.

B. Tất cả các bộ phận của hoa.

C. Phôi và phôi nhũ được hình thành sau khi thụ tinh.

D. Bầu của nhụy.

12. Auxin có tác động:

A. Các chất kích thích lá và rụng quả.

B. Các chất kích thích phát triển nụ bên.

C. Các chất ức chế phát triển chiều dài.

D. Các chất kích thích kéo dài tế bào và phát triển rễ.

Giải

Đáp án:

3. B                       4. A, B, D            5. D                     6. B                    7. A, C

8. C                      9. A                      10. B                   11. D                  12. D

 

 

The post Bài 48: Ôn tập chương II, III, IV ( Sinh học 11 nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap