Tóm tắt lý thuyết 1. Mắt cận a. Những biểu  hiện của mắt cận thị Điểm cực viễn Cv của mắt cận ở gần hơn so với mắt bình thường. Người bị cận thị có thể nhìn bình thường đối với những mục tiêu ở cự ly gần, nhưng không nhìn rõ đối với những mục… Read more about Bài 49: Mắt cận và mắt lão

The post Bài 49: Mắt cận và mắt lão appeared first on Học giải.

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]Source link