Bài 5 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 5 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số theo SGK giải tích 12 cơ bản

Bài học gồm các phần sau:

 1. Lý thuyết Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
 2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số bậc ba
 3. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm trùng phương
 4. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm nhất biến
 5. Giải bài tập Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số – giải tích 12 CB
 6. Bài 6 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức GT 12 nâng cao
 7. Bài 7 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ GT 12 nâng cao
 8. Bài 8 Một số bài toán thường gặp về đồ thị GT 12 nâng cao
 9. Giải SBT Giải tích 12 bài 5 khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
 10. Giải SBT Giải tích 12 nâng cao. Bài 6: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức
 11. Giải SBT Giải tích 12 nâng cao. Bài 8: Một số bài toán thường gặp về đồ thị
 12. Sự tương giao của đồ thị
 13. Phương trình tiếp tuyến của hàm số

The post Bài 5 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap