Bài 5 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao, Hãy phân chia một khối tứ diện thành bốn khối tứ diện bởi hai mặt phẳng….

Hãy phân chia một khối tứ diện thành bốn khối tứ diện bởi hai mặt phẳng.. Bài 5 trang 7 SGK Hình học 12 Nâng cao – Bài 1. Khái niệm về khối đa diện

Bài 5. Hãy phân chia một khối tứ diện thành bốn khối tứ diện bởi hai mặt phẳng.

Giải

Cho khối tứ diện (ABCD). Lấy điểm (M) nằm giữa (A) và (B), điểm (N) nằm giữa (C) và (D). Bằng hai mặt phẳng ((MCD)) và ((NAB)) ta chia khối tứ diện đã cho thành (4) khối tứ diện: (AMCN ; AMND ; BMCN ; BMND).

Goc hoc tap