Bài 50: Mắt( nâng cao)

Câu C1 trang 251 SGK  

Sự điều tiết của mắt để cho ảnh của vật hiện rõ trên màng lưới và sự điều chỉnh máy ảnh dể cho ảnh của vật rõ nét trên phim có gì khác nhau?

Giải

Mắt và máy ảnh về phương diện quang hình học giống nhau vì gồm đủ các bộ phận:

Máy ảnh

Vật kính

Phim ảnh

Buồng tối

Mắt

Thấu kính mắt

Màng lưới

Thể tích mắt

Nhưng sự điều tiết của mắt và sự điều chỉnh của máy ảnh để cho ảnh của vật rõ nét trên phim là hoàn toàn khác nhau:

Thấu kính mắt, trong đó thể thuỷ tinh có thể tự động điều chỉnh mặt cong, và do đó thấu kính mắt tự động thay đổi tiêu cự để ảnh của mọi vật đều hiện rõ trên màng lưới, khoảng cách giữa thấu kính mắt và màng lưới không thay đổi.

Vật kính máy ảnh là 1 thấu kính hội tụ có tiêu cự xác định nên để có ảnh rõ trên phim, phải di chuyển thấu kính để thay đổi khoảng cách giữa thấu kính và phim.

—————————————————————-

Bài 1 trang 253 SGK  

Câu nào là đúng.

A. Về phương diện quang hình học, có thể coi mắt tương đương với một thấu kính hội tụ.

B. Về phương diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm các bộ phận cho ánh sáng truyền qua của mắt tương dương với một thấu kính hội tụ

C.  Về phương diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh và màng lưới tương dương với một thấu kính hội tụ.

D. Về phương diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh, màng lưới và điểm vàng tương đương với một thấu kính hội tụ.

Giải

B là câu đúng.

—————————————————————-

Bài 2 trang 253 SGK  

Chọn câu đúng.

A. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi độ cong các mặt của thể thuỷ tinh để giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên màng lưới.

B. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi khoảng cách giữa thể thuỷ tinh và võng mạc để giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên màng lưới.

C. Sự điểu tiết của mắt là sự thay đổi cả độ cong các mặt của thể thuỷ tinh và vật cần quan sát để giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên màng lưới.

D.Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi cả độ cong các mặt của thể thuỷ tinh, khoảng cách giữa thể tìiuỷ tinh và màng lưới để giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên màng lưới.

Giải

A là câu đúng.

—————————————————————-

Bài 3 trang 253 SGK  

Trên một tờ giấy vẽ hai vạch cách nhau 1 mm (Hình 50.5 SGK). Đưa tờ giấy ra xa mắt dần cho đến khi thấy hai vạch đó như nằm trên một đường thẳng. Xác định gần đúng khoảng cách từ mắt đến tờ giấy và suy ra năng suất phân li của mắt mình.

Giải

Ta có:

AB = 1 (mm), góc trông ( alpha =  alpha_{min}) = 3.10-4 rad, suy ra

(tan alpha = {{AB} over 1} Rightarrow 1 = {{AB} over {tan alpha }} = {{{{10}^{ – 3}}} over {{{3.10}^{ – 4}}}} approx 3left( m right))

The post Bài 50: Mắt( nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap