Bài 58: Tuyến sinh dụcTóm tắt lý thuyết I. Tinh hoàn và hoocmon sinh dục nam Tuyến sinh dục nam: tinh hoàn Hoocmon sinh dục nam: testosteron Tác dụng: gây biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam m Hình 58-1. Sơ đồ hoạt động của tế bào kẽ dưới tác dụng của  hoocmôn tuyến yên Hình 58-2.… Read more about Bài 58: Tuyến sinh dục

The post Bài 58: Tuyến sinh dục appeared first on Học giải.

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]Source link

Leave a Comment