Bài 6: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể( nâng cao)

Bài 1.

Mô tả và vẽ hình các dạng đột biến cấu trúc NST.

Giải

4 dạng đột biến cấu trúc NST:

–     Mất đoạn: Một đoạn NST đứt ra rồi mất đi.

–     Lặp đoạn: Một, hai hoặc nhiều đoạn của NST có thể lặp 2 hay nhiều lần.

–     Đảo đoạn: Một đoạn NST nào đó đứt ra quay 180° rồi gắn lại với nhau. Đảo đoạn có thể có tâm động và không có tâm động.

–     Chuyển đoạn: Đoạn NST tách ra ở cả 2 NST không tương đồng và trao đổi với nhau. Chuyển đoạn có thể tương hỗ hoặc không tương hỗ.

——————————————————–

Bài 2.

Chọn phương án trả lời đúng nhất. Đột biến cấu trúc NST là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Do phóng xạ tự nhiên.

B. Do phóng xạ sinh ra từ sự phân huỷ các chất đồng vị phóng xạ.

C. Do biến đổi sinh lí nội bào.

D. Cả A, B và C.

Giải

Đáp án D

—————————————————————

Bài 3.

Chọn phương án trả lời đúng. Mất đoạn NST thường gây nên hậu quả nào trong các hiện tượng sau đây?

A. Gây chết hoặc giảm sức sống.

B. Tăng trưởng sức đề kháng của cơ thể.

C. Không ảnh hưởng gì tới đời sống sinh vật.

D. Ít gây hại cho cơ thể

Giải

Đáp án A

————————————————–

Bài 4.

Chọn phương án trả lời đúng nhất. Trong các dạng đột biến cấu trúc NST sau đây, dạng nào thường gây hậu quả lớn nhất?

A.  Đảo đoạn NST.

B. Mất đoạn NST.

C. Lặp đoạn NST.

D. Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ.

Giải

Đáp án B

The post Bài 6: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể( nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap