Bài 6 Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau – Giải bài 48 → 55 – Sách bài tập Toán 9 tập 1

Bài 6 Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau – Giải bài 48 → 55 – Sách bài tập Toán 9 tập 1

Câu 48 trang 164 Sách bài tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho đường  tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (M,N là các tiếp điểm).

a)      Chứng minh rằngOA ⊥ MN.

b)      Vẽ đường kính NOC. Chứng minh rằng MC // AO.

c)      Tính độ dài các cạnh của tam giác AMN biết OM = 3cm, OA = 5cm.

Giải:

Bài 6 Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau – Giải bài 48 → 55 – Sách bài tập Toán 9 tập 1 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap