Bài 62: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái( nâng cao)

Bài 1.

Cây xanh sử dụng năng lượng cho quang hợp chủ yếu thuộc dải sóng nào và chiếm bao nhiêu phần trăm của tổng lượng bức xạ chiếu xuống mặt đất ?

Giải

Cây xanh sử dụng năng lượng cho quang hợp chủ yếu thuộc dải ánh sáng nhìn thấy và chiếm 50% tổng lượng bức xạ chiếu xuống mặt đất.

———————————————————–

Bài 2.

Hiệu suất sinh thái của bậc sau thường là bao nhiêu so với bậc trước liền kề?

Giải

Hiệu suất sinh thái của bậc sau tích luỹ được thường là 10% so với bậc trước liền kề.

————————————————-

Bài 3.

Những nguyên nhân chính nào gây ra sự thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái?

Giải

Những nguyên nhân chính gây thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái:

– Do một phần năng lượng của sinh vật làm thức ăn không sử dụng được, ví dụ như gỗ cứng, rễ cây, xương da, lông…

– Do một phần được động vật sử dụng nhưng không được đồng hoá mà thải ra môi trường bên ngoài dưới dạng chất bài tiết.

– Một phần mất đi do hô hấp của động vật.

——————————————————

Bài 4.

Hãy cho biết khái niệm về sản lượng sinh vật sơ cấp và thứ cấp.

Giải

Sản lượng sinh vật sơ cấp được sinh vật sản xuất, trước hết là thực vật và tảo, tạo ra trong quá trình quang hợp.

Trong quang hợp, cây xanh chỉ tiếp nhận từ 0,2 đến 0,5 % tổng lượng bức xạ để tạo ra sản lượng sinh vật sơ cấp thô. Thực vật tiêu thụ trung bình từ 30 – 40% sản lượng sinh vật sơ cấp thô (hay tổng sản lượng chất hữu cơ đồng hoá được) cho các hoạt động sống, khoảng 60 – 70% còn lại được tích luỹ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng. Đó là sản lượng sinh vật sơ cấp tinh hay sản lượng thực để nuôi các nhóm sinh vật dị dưỡng.

Sản lượng sinh vật thứ cấp được hình thành bởi các loài sinh vật dị dưỡng, chủ yếu là động vật, ở bậc dinh dưỡng càng cao, nhất là ở vật ăn thịt cuối cùng của chuỗi thức ăn, tổng năng lượng của chúng là nhỏ nhất.

———————————————

Bài 5.

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong rừng, hổ không có vật ăn thịt chúng là do

A. hổ có vuốt chân và răng rất sắc chống trả lại mọi kẻ thù.

B. hổ có sức mạnh không loài nào địch nổi.

C. hổ chạy rất nhanh, vật ăn thịt khác khó lòng đuổi được.

D. hổ có số lượng ít, sản lượng thấp, không thể tạo nên một quần thể vật ăn thịt nó đủ số lượng tối thiểu để tồn tại.

Giải

Đáp án D. hổ có số lượng ít, sản lượng thấp, không thể tạo nên một quần thể vật ăn thịt nó đủ số lượng tối thiểu để tồn tại.

The post Bài 62: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái( nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap