Câu C1 trang 7 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Vì sao khi thanh kim loại nhiễm điện do hưởng ứng ở thí nghiệm…

Bài 1. Điện tích – Định luật cu lông – Câu C1 trang 7 SGK Vật Lý 11 Nâng cao. Vì sao khi thanh kim loại nhiễm điện do hưởng ứng ở thí nghiệm

– Vì sao khi thanh kim loại nhiễm điện do hưởng ứng ở thí nghiệm Hình 1.4 khi được đưa ra xa quả cầu thì diện tích ở hai đầu thanh kim loại lại “biến mất” ? 

Giải

Bản thân thanh kim loại ban đầu không tích điện (ở trạng thái trung hòa); do hiện tượng hưởng ứng nên bị nhiễm điện (do sự phân bố điện tích trong thanh  kim loại bị lệch). Khi được đưa ra xa quả cầu thì sự hưởng ứng điện không còn nữa, vì vậy sự phân bố điện tích của thanh kim loại trở lại như cũ, nghĩa là vẫn trung hòa điện.

Goc hoc tap