Câu C2 trang 8 SGK Vật Lý lớp 11 Nâng cao, Từ các biểu thức xác định lực hấp dẫn và lực Cu-lông cho thấy giữa hai lực dó có gì giống nhau,…

Bài 1. Điện tích – Định luật cu lông – Câu C2 trang 8 SGK Vật Lý 11 Nâng cao. Từ các biểu thức xác định lực hấp dẫn và lực Cu-lông cho thấy giữa hai lực dó có gì giống nhau, có gì khác nhau

Từ các công thức xác định lực hấp dẫn và lực Cu-lông cho thấy giữa hai lực dó có gì giống nhau, có gì khác nhau

Giải

Từ biểu thức của lực hấp dẫn và lực Cu-lông cho thấy:

– Hai lực đều tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách r giữa 2 vật hay hai điện tích.

– Lực Cu-lông có thể là lực đẩy hay lực hút, còn lực hấp dẫn luôn luôn là lực hút.

Goc hoc tap