Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

Chương này sẽ giới thiệu toàn bộ lý thuyết công thức để áp dụng vào các bài tập ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số và những dạng thường gặp toán hàm số. Lý thuyết ví dụ minh họa Giải bài tập SGK Trắc nghiệm Đề kiểm tra. Gồm các bài học:  Bài […]

The post Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap