Chương V: Bài 2: Trình bày một mẫu số liệu

Bài 3.

Trong một giải bóng đá học sinh, người ta tổ chức một cuộc thi dự đoán kết quả của 25 trận đáng chú ý nhất, sau đây là số phiếu của 25 trận mà ban tổ chức nhận được:

Hãy lập bảng tần số, tần suất ghép lớp gồm 6 lớp: lớp đầu tiên là đoạn [50; 124], lớp thứ hai là đoạn [125; 199],…(độ dài đoạn là 74).

Giải

Bảng tần số – tần suất ghép lớp

Lớp

Tần số

Tần suất (%)

[50; 124]

3

12

[125, 199]

5

20

[200, 274]

7

28

[275, 349]

5

20

[350, 424]

3

12

[425, 499]

2

8

N =25

———————————————–

Bài 4.

Một trạm kiểm soát giao thông ghi tốc độ (km/h) của 30 chiếc xe ô tô đi qua như sau:

 Hãy lập bảng tần số- tần suất ghép lớp gồm 6 lớp, lớp đầu tiên là đoạn [36; 43], lớp thứ hai là đoạn [44; 51],…(độ dài mỗi đoạn là 7)

Giải

Bảng tần số – tần suất ghép lớp

Lớp Tần số Tần suất (%)
[36, 43] 3 10,0
[44, 51] 6 20,0
[52, 59] 6 20,0
[60, 67] 8 26,7
[68, 75] 3 10,0
[76, 83] 4 13,3
  N=30  

————————————————

Bài 5.

Điều tra về số đĩa CD của 80 gia đình, điều tra viên thu được bảng tần số – tần suất sau:

Lớp Tần số Tần suất (%)
[1, 10] 5  
[11, 20] 29  
[21, 30] 21  
[31, 40] 16  
[41, 50] 7  
[51, 60] 2  
  N = 80  

a) Điền vào chỗ trống (…) ở cột tần suất

b) Vẽ biểu đồ tần số hình côt

c) Vẽ biểu đồ tần suất hình cột

d) Vẽ biểu đồ tần suất hình quạt.

Giải

a)

Lớp Tần số Tần suất (%)
[1, 10] 5 6,25
[11, 20] 29 36,25
[21, 30] 21 26,25
[31, 40] 16 20,00
[41, 50] 7 8,75
[51, 60] 2 2,50
  N = 80  

 

b) Biểu đồ tần số hình cột

c) Biểu đồ tần suất hình cột, trong đó chiều cao cột là tần suất (tính theo %)

d) Để vẽ biểu đồ tần suất hình quạt, trước hết ta phải tính góc ở tâm của sáu hình quạt tương ứng với sáu lớp. Muốn tính góc ở tâm của một lớp, ta lất 360 nhân với tần suất của lớp đó.

Biểu đồ tần suất hình quạt được vẽ như hình bên dưới:

Lớp Góc ở tâm
[1, 10] 22,50
[11, 20] 130,50
[21, 30] 94,50
[31, 40] 720
[41, 50] 31,50
[51, 50] 90

 

Biểu đồ:

 

——————————————————-

Bài 6.

Doanh thu của 50 cửa hành của một công ty trong một tháng như sau: (đơn vị tính: triệu đồng):  

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu, đơn vị điều tra ở đây là gì?

b) Lập bảng tần số – tần suất ghép lớp gồm 7 lớp. lớp đầu tiên là nửa khoảng [26,5-48.5), lớp tiếp theo là nửa khoảng [48,5-70,5)…

Giải

a)

Dấu hiệu: Doanh thu của một cửa hàng trong một tháng

Đơn vị điều tra: Một cửa hàng

b) Sau đây là bảng phân bố tần số – tân suất ghét lớp:

Lớp

Tần số

Tần suất (%)

[26,5; 48,5]

2

4

[48,5; 70,5]

8

16

[70,5; 92, 5]

12

24

[92,5; 114,5]

12

24

[114,5; 136,5]

8

16

[136,5; 158,5]

7

14

[158,5; 180;5]

1

2

N = 50

b) Biểu đồ tần số hình cột

————————————————-

Bài 7.

Một cuộc điều tra 50 nhà nhiếp ảnh nghiệp gia với câu hỏi “Trong tháng trước anh (chị) sử dụng hết bao nhiêu cuốn phim?” Kết quả thu được như sau:

 a) Dấu hiệu đơn vị cần điều tra ở đây là gì?

b) Lập bảng tần số ghép lớp, với lớp đầu tiên là đoạn [0;2], tiếp theo là lớp [3;5],…lớp cuối cùng là [15;17].

c) Vẽ biểu đồ tần số hình cột

Giải

a) Dấu hiệu: Số cuốn phim mà một nhà nhiếp ảnh dùng trong tháng trước.

Đơn vị điều tra: Một nhà nhiếp ảnh nghiệp dư.

b) Bảng phân phối tần số ghép lớp

Lớp

Tần số

[0, 2]

10

[3, 5]

23

[6, 8]

10

[9, 11]

3

[12, 14]

3

[15, 17]

1

N = 50

 

c) Biểu đồ tần số hình cột

——————————————————————

Bài 8.

Một thư viện thống kê số người đến đọc sách vào buổi tối trong 30 ngày của tháng vừa qua như sau:

 a) Lập bảng phân bố tần số – tần suất ghép lớp với lớp đầu tiên là đoạn [25; 34], lớp tiếp theo là đoạn [35;44],…lớp cuối cùng là đoạn [85;94] (độ dài mỗi đoạn là 9)

b) Vẽ biểu đồ tần suất hình cột

Giải

a) Bảng phân bố tần số – tần suất ghép lớp

Lớp

Tần số

Tần suất (%)

[25, 34]

3

10

[35, 44]

5

17

[45, 54]

6

20

[55, 64]

5

17

[65, 74]

4

13

[75, 84]

3

10

[85, 94]

4

13

N = 30

b) Biểu đồ tần suất hình cột

The post Chương V: Bài 2: Trình bày một mẫu số liệu appeared first on Học giải.

Goc hoc tap