Giải bài 1-5 trang 47 trắc nghiệm ôn tập chương I – Giải Tích 12

Bài tập 1 trang 47 SGK Giải tích 12 Số điểm cực trị của hàm số (y=-frac{1}{3}x^3-x+7) là: (A) 1; (B) 0; (C) 3; (D) 2. Gợi ý trả lời bài 1 Hàm số (y=-frac{1}{3}x^3-x+7) có: (y’=-x^2-1<0, forall xin R) cho nên không có điểm cực trị. ⇒ Đáp án B.   Bài tập 2 trang 47 SGK Giải tích 12 […]

The post Giải bài 1-5 trang 47 trắc nghiệm ôn tập chương I – Giải Tích 12 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap