Giải bài 11,12 trang 46 ôn tập chương I – Giải Tích 12

Bài tập 11 trang 46 SGK Giải tích 12 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (y=frac{x+3}{x+1}) b) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, đường thẳng y = 2x + m luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt M và N. c) Xác định m […]

The post Giải bài 11,12 trang 46 ôn tập chương I – Giải Tích 12 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap