Giải Bài 18 trang 135 SGK ôn tập cuối năm


Giải bài 18 trang 135 SGK Toán 9 tập 2. Một hình cầu có số đo diện tích (đơn vị: m2) bằng số đo thể tích (đơn vị: m3).

Đề bài

Một hình cầu có số đo diện tích (đơn vị: (m^2)) bằng số đo thể tích (đơn vị: (m^3)). Tính bán kính hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.

+) Diện tích hình cầu là: (S=4 pi R^2.)

+) Thể tích của hình cầu là: (V=frac{4}{3} pi R^3.)

Lời giải chi tiết

Gọi (R) là bán kính hình cầu (đơn vị : mét)

Khi đó ta có: (S = 4πR^2) và (V = {4 over 3}pi {R^3}) 

Theo đề bài ta có: (4pi {R^2} = {4 over 3}pi {R^3} Rightarrow {R over 3} = 1 Rightarrow R = 3(m))

Ta có: (S = 4πR^2 = 4π . 3^2= 36π) ((m^2))

(V = {4 over 3}pi {R^3} = {4 over 3}pi {.3^3} = 36pi left( {{m^3}} right)).

Giaibaitaphay.com 

,

Goc hoc tap