Giải Bài 2.67 trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 2


Trên mặt phẳng tọa độ Õ cho điểm

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(2;-1)

a)Tìm tọa độ điểm B đối xứng với A qua gốc tọa độ O;

b) Tìm tọa độ điểm C có tung độ bằng 2 sao cho tam giác ABC vuông ở C.

Gợi ý làm bài

(Xem hình 2.36)

a) Ta có A(2;-1), tọa độ điểm B đối xứng với A qua O là  B(-2;1)

b) Ta có: C(x;2), do đó:

(eqalign{
& overrightarrow {CB} = ( – 2 – x; – 1); cr
& overrightarrow {CA} = (2 – x; – 3) cr} )

Tam giác ABC vuông tại C nên 

(eqalign{
& overrightarrow {CA} .overrightarrow {CB} = 0 cr
& Leftrightarrow ( – 2 – x)(2 – x) + 3 = 0 cr
& Leftrightarrow {x^2} = 1 cr
& Leftrightarrow x = pm 1 cr} )

Vậy ta có hai điểm C(1;2) và (-1;2).

Sachbaitap.net

Goc hoc tap