Giải Bài 55 trang 128 SGK chương 4 hình học 8


Giải bài 55 trang 128 SGK Toán 8 tập 2. A, B, C, D là các đỉnh của một hình hộp chữ nhật. Hãy quan sát hình 145 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

Đề bài

A, B, C, D là các đỉnh của một hình hộp chữ nhật. Hãy quan sát hình 145 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

 

Áp dụng định lí pitago.

Lời giải chi tiết

 Ở ô (I):(AD = sqrt {A{B^2} + B{C^2} + C{D^2}})

( = sqrt {{1^2} + {2^2} + {2^2}}  = sqrt 9  = 3)

Ở ô (II):(BD = sqrt {A{D^2} – A{B^2}}  = sqrt {{7^2} – {2^2}}  ) (= sqrt {45} )

 (CD = sqrt {B{D^2} – B{C^2}}  = sqrt {45 – {3^2}}) (  = sqrt {36}  = 6)

Ở ô (III):(BD = sqrt {A{D^2} – A{B^2}}  = sqrt {{{11}^2} – {2^2}}  ) (= sqrt {117} )

 (BC = sqrt {B{D^2} – D{C^2}})

( = sqrt {117 – {9^2}}  = sqrt {117 – 81}  = sqrt {36}  = 6)

Ở ô (IV):(BD = sqrt {D{C^2} + B{C^2}})

( = sqrt {{{20}^2} + {{12}^2}}  = sqrt {400 + 144}  = sqrt {544} )

 (AB = sqrt {A{D^2} – B{D^2}}  = sqrt {{{25}^2} – 544}) (  = sqrt {81}  = 9)

Vậy ta được kết quả ở bảng sau:

 

Loigiaihay.com

,

Goc hoc tap