Giải Bài 56 trang 129 SGK chương 4 hình học 8


Giải bài 56 trang 129 SGK Toán 8 tập 2. Một cái lều ở trại hè có dạng lăng trụ đứng tam giác (với các kích thước trên hình 146).

Đề bài

Một cái lều ở trại hè có dạng lăng trụ đứng tam giác (với các kích thước trên hình 146).

a) Tính thể tích khoảng không ở bên trong lều.

b) Số vải bạt cần có để dựng lều đó là bao nhiêu?

(Không tính các mép và nếp gấp của lều).

 

Áp dụng công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, công thhức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lăng trụ.

Lời giải chi tiết

a) Lều là lăng trụ đứng tam giác.

Diện tích đáy (tam giác):

(S = {1 over 2}.3,2.1,2 = 1,92left( {{m^2}} right))

Thể tích khoảng không bên trong lều là:

V = Sh = 1,92. 5 = 9,6 (m3)

b) Số vải bạt cần có để dựng lều chính là diện tích toàn phần của lăng trụ trừ đi diện tích mặt bên có kích thước là 5m và 3,2m.

Diện tích xung quanh lăng trụ là:

Sxq = 2ph = (2 + 2+ 3,2) .5 = 36 (m2)

Diện tích toàn phần:

Stp = Sxq + 2Sđ = 36 + 2.1,92 = 39,84 (m2)

Diện tích mặt bên kích thước 5m và 3,2m là:

S = 5.3,2 = 16 (m2)

Vậy số vải bạt cần có để dựng lều là:

39,84 – 16 = 23,84 (m2)

Chú ý:Có thể tính bằng cách khác là tổng diện tích hai mặt bên và hai đáy.

Loigiaihay.com

,

Goc hoc tap