Giải bài 6 trang 44 bài 5 chương 1 giải tích 12 cơ bản

Bài tập 6 trang 44 SGK Giải tích 12 Cho hàm số (y=frac{mx-1}{2x+m}). a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó. b) Xác định m để tiệm cận đứng đồ thị đi qua (A(-1 ; sqrt{2}).) c) Khảo sát sự […]

The post Giải bài 6 trang 44 bài 5 chương 1 giải tích 12 cơ bản appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap