Giải bài 7 trang 44 bài 5 chương 1 giải tích 12 cơ bản

Bài tập 7 trang 44 SGK Giải tích 12 Cho hàm số (y=frac{1}{4}x^4+frac{1}{2}x^2+m). a) Với giá trị nào của tham số m, đồ thị của hàm số đi qua điểm (-1;1)? b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1. c) Viết phương trình tiếp tuyến của […]

The post Giải bài 7 trang 44 bài 5 chương 1 giải tích 12 cơ bản appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap