Giải bài 8 trang 44 bài 5 chương 1 giải tích 12 cơ bản

Bài tập 8 trang 44 SGK Giải tích 12 Cho hàm số (y=x^3+(m+3)x^2+1-m) (m là tham số) có đồ thị là (Cm). a) Xác định m để hàm số có điểm cực đại là x=-1. b) Xác định m để đồ thị (Cm) cắt trục hoành tại x=-2. Hướng dẫn giải chi tiết Phân tích đề & […]

The post Giải bài 8 trang 44 bài 5 chương 1 giải tích 12 cơ bản appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap