Giải bài 9 trang 44 bài 5 chương 1 giải tích 12 cơ bản

Bài tập 9 trang 44 SGK Giải tích 12 Cho hàm số  (m là tham số) có đồ thị là (G). a) Xác định m để đồ thị (G) đi qua điểm (0 ; -1). b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m tìm được. c) Viết phương trình […]

The post Giải bài 9 trang 44 bài 5 chương 1 giải tích 12 cơ bản appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap