Giải bài 9,10 trang 46 ôn tập chương I – Giải Tích 12

Bài tập 9 trang 46 SGK Giải tích 12 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (f(x)=frac{1}{2}x^4-3x^2+frac{3}{2}) b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình f’’(x) = 0. c) Biện luận theo tham số m số nghiệm […]

The post Giải bài 9,10 trang 46 ôn tập chương I – Giải Tích 12 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap