Giải bài tập Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện – SGK hình học 12 cơ bản

Giải bài 1 trang 25 SGK Hình học 12.  Đề bài Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh (a). +) Gọi (AH) là đường cao hạ từ đỉnh A của tứ diện đều (ABCD) (left({H in (BCD)} right)). +) Do tứ diện ABCD đều, chứng minh H là trong tâm tam giác (ABC). +) […]

The post Giải bài tập Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện – SGK hình học 12 cơ bản appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap