Giải bài tập Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit – SGK Giải tích 12 cơ bản

Giải bài 1 trang 77 SGK Giải tích 12. Vẽ đồ thị của các hàm số: Đề bài Vẽ đồ thị của các hàm số: a) (y = 4^x); b) (y= left ( frac{1}{4} right )^{x}). Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: Bước 1: Tập xác định. Bước 2: Sự biến thiên. – […]

The post Giải bài tập Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit – SGK Giải tích 12 cơ bản appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap