Giải bài tập Bài 5 Phương trình mũ và phương trình lôgarit – SGK Giải tích 12 cơ bản

Bài tập 1 trang 84 SGK Giải tích 12 Giải các phương trình mũ: a) (small (0,3)^{3x-2} = 1.) b) (left ( frac{1}{5} right )^{x}=25). c) (2^{x^{2}-3x+2}=4). d) ((0,5)^{x+7}.(0,5)^{1-2x} = 2.) Giải tích 12 Chương 2 Bài 5Trắc nghiệm Giải tích 12 Chương 2 Bài 5Giải bài tập Giải tích 12 Chương 2 Bài 5 Hướng dẫn giải chi […]

The post Giải bài tập Bài 5 Phương trình mũ và phương trình lôgarit – SGK Giải tích 12 cơ bản appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap