Giải Bài Tập Chương III. Phân số – Toán 6

Giải Bài Tập Chương III. Phân số – Toán 6

 1. Giải bài tập Bài 1 Mở rộng khái niệm về phân số
 2. Giải bài tập Bài 2 Phân số bằng nhau
 3. Giải bài tập Bài 3 Tính chất cơ bản của phân số
 4. Giải bài tập Bài 4 Rút gọn phân số
 5. Giải luyện tập Bài 4 Rút gọn phân số
 6. Giải bài tập Bài 5 Quy đồng mẫu số nhiều phân số
 7. Giải luyện tập Bài 5 Quy đồng mẫu số nhiều phân số
 8. Giải bài tập Bài 6 So sánh phân số
 9. Giải bài tập Bài 7: Phép cộng phân số
 10. Giải bài tập Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
 11. Giải luyện tập Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
 12. Giải bài tập Bài 9: Phép trừ phân số
 13. Giải luyện tập Bài 9: Phép trừ phân số
 14. Giải bài tập Bài 10: Phép nhân phân số
 15. Giải bài tập Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
 16. Giải luyện tập Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
 17. Giải bài tập Bài 12: Phép chia phân số
 18. Giải luyện tập Bài 12: Phép chia phân số
 19. Giải bài tập Bài 13: Hỗn số Số thập phân. Phần trăm
 20. Giải luyện tập Bài 13: Hỗn số Số thập phân. Phần trăm
 21. Giải luyện tập trang 48,49,50 các phép toán về phân số và số thập phân
 22. Giải bài tập Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước
 23. Giải luyện tập Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước
 24. Giải bài tập Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
 25. Giải luyện tập Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
 26. Giải bài tập Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
 27. Giải luyện tập Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
 28. Giải bài tập Bài 17: Biểu đồ phần trăm
 29. Trả lời câu hỏi Ôn tập chương 3: Phân số
 30. Giải bài tập Ôn tập chương 3: Phân số

Chương III. Phân số (xem nguyên chương bằng file ảnh)

 

The post Giải Bài Tập Chương III. Phân số – Toán 6 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap