Giải bài tập Ôn tập chương II Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit – SGK Giải tích 12 cơ bản

Câu 1: Trang 90 – sgk giải tích 12 Hãy nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực. Hướng dẫn giải: Tính chất của lũy thừa với số mũ thực: Cho a, b là những số thực dương; $alpha$, $beta$ là những số thực tùy ý. Khi đó, ta có: $a^{alpha }.a^{beta }=a^{alpha […]

The post Giải bài tập Ôn tập chương II Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit – SGK Giải tích 12 cơ bản appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap