Giải bài tập SGK Bài 6 Cung chứa góc


Với bài 47 này, chúng ta sẽ sử dụng hình 46, kết hợp với dạng góc đã được học đó là góc có đỉnh nằm trong và ngoài đường tròn để chứng minh bài toán!

Giải bài tập SGK Bài 6 Cung chứa góc

Gọi (small A_1;B_1) lần lượt là giao điểm của (small AM_1;BM_1) với đường tròn.

Góc AM1B là góc có đỉnh nằm trong đường tròn nên:

(small widehat{AM_1B}=frac{1}{2}(sdwidehat{AB}+sdwidehat{A_1B_1}))

Mà (small sdwidehat{A_1B_1}>0) nên ta có điều cần chứng minh.

(small widehat{AM_1B}>55^o)

Câu b:

Tương tự câu a, ta sẽ vẽ điểm M2 nằm ngoài đường tròn

Giải bài tập SGK Bài 6 Cung chứa góc

Gọi (small A_2;B_2) lần lượt là giao điểm của (small M_2A;M_2B) với đường tròn.

Góc AM2B là góc có đỉnh nằm ngoài đường tròn nên:

(small widehat{AM_2B}=frac{1}{2}(sdwidehat{AB}-sdwidehat{A_2B_2}))

Mà (small sdwidehat{A_2B_2}>0) nên ta có điều cần chứng minh.

(small widehat{AM_2B}<55^o)Source link

Leave a Comment