Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiếp) trang 176, 177Hướng dẫn giải bài Luyện Tập Chung – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 176, 177/SGK Toán 5) Câu 1: Tính Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất Câu 3: Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5m, chiều rộng 19,2m. Nếu bể chứa 414,72m2 nước thì mực nước trong bể […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]Source link

Leave a Comment