Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiếp) trang 177, 178Hướng dẫn giải bài Luyện Tập Chung – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177, 178/SGK Toán 5) Câu 1: Tính: a) 6,78 – (8,951 + 4,784) : 2,05 b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5 Câu 2: Tìm số trung bình cộng của: a) 19 ; 34 và […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]Source link

Leave a Comment