Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 5 trang 137, 138) Câu 1: Tính a) 17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút b) 45 ngày 23 giờ – 24 ngày 17 giờ c) 6 giờ 15 phút x 6 d) 21 phút 15 giây : 5 Câu […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]Source link