Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 5 trang 145, 146) ĐỀ BÀI Câu 1: a) Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12km/giờ, cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B là 48 […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]Source link