Hướng dẫn giải bài Luyện tập quãng đường (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 5 trang 141, 142) Câu 1: Tính độ dài quãng đường với đơn vị là ki-lô-mét rồi viết vào ô trống v 32,5 km/giờ 210 m/phút 36 km/giờ t 4 giờ 7 phút 40 phút s Câu 2: Một ô tô đi […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]Source link