Hướng dẫn giải bài Luyện tập Vận tốc (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 5 trang 139, 140) Câu 1: Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250 m trong 5 phút. Tính vận tốc chạy của đà điểu. Câu 2: Viết vào ô trống ( theo mẫu) s 130km 147km 210 1014m t […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]Source link